אינטליגנציה רגשית

ממה היא מורכבת ואיך משפרים אותה

חכמת הרגש הפנימי ורגשות הסובבים אותנו

לאינטליגנציה רגשית ישנם שמות נוספים או דרכים התייחסות נוספות, חלקם בעלי הבדלי משמעות דקים, כמו למשל אינטליגנציה תוך אישית, או מודעות עצמית וכדומה.
היא היכולת שלנו לשים לב ולהכיר את החלקים השונים המרכיבים את אישיותו, המחשבות שלו, הרצונות שלו, הצרכים שלו והרגשות שלו.
אך גם ואולי בעיקר היא היכולת להבין מורכבויות חברתיות, לנתח תקשורת בינאישית עם אנשים אחרים ולדעת כיצד להגיב בהתאם לסיטואציה.
כשהיא מפותחת וגבוהה היא מאפשרת לאדם לבחון את עצמו, את הסובבים אותו את החוזקות והחולשות שלכל אחד.
ולהיות מודע להתרחשויות מסביב באופן אובייקטיבי מנותח בתבונה ורגישות, מה שמאפשר להגיע לתוצאה הרצויה ביותר בכל אינטראקציה.
כך למשל, אדם הניחן באינטליגנציה רגשית גבוהה יהיה מסוגל לנתח האם פעולה מסוימת שעשה חברו בתוך סיטואציה יומיומית נעשתה מתוך חשיבה ראציונאלית והחלטה ברורה על הצורך במעשה, או מתוך דחף רגשי כלשהו, אינסטינקט וכן הלאה.

כאשר אדם מודע לקורה סביבו, רגיש למעשיו ולגורמים שמניעים אותו ואחרים לפעולה, הוא פועל ע"פ כללי התנהגות אשר אינם מושפעים רק מדחפים רגשיים ואינסטינקטים.
הוא פועל במחושב בין אם ציות לחוקים או קונפורמיות, על פי הקודים החברתיים המקובלים ובין בדרכו האישית גם אם היא יוצאת דופן אך חשוב מתוך שיקול דעת והבנת המציאות.
אדם כזה מודע למעלותיו כמו גם לחסרונותיו, ומסוגל לדעת כיצד לנתב את מעשיו בצורה הטובה ביותר – ממה להימנע ובמה להתמיד.

התפתחות

המושג "אני" הוא מושג שנשמע לרובנו בסיסי מאד, אולם האמת היא, שתינוק מגיעה לעולם ללא מודעות עצמית כלל.
משמעותו של המושג "אני" או "עצמי" אינה קיימת אצלו, ולמעשה הוא רואה את עצמו בחודשים הראשונים כחלק פיזי של אימו.
אינטליגנציה רגשית מתפתחת אצל התינוק בהדרגה ככל שהוא גדל, בתחילה הוא מגלה את קצוות גופו ומבין שהוא אינו חלק מאימו אלא ישות נפרדת.
ככל שהוא גדל, הוא מגלה שהוא ישות עצמאית, בעלת דעות ורצונות, רק בסביבות גיל שנתיים ואף יותר מסוגל התינוק להתייחס לעצמו כאל "אני".
אישיות בפני עצמה עד אז נוטים רוב הילדים לדבר על עצמם בגוף שלישי.
האינטליגנציה הרגשית המובנית שלנו מתפתחת מעצמה.
אולם אינטליגנציה רגשית מתקדמת, ערה זקוקה לרוב לתיווך מסוים מן הסביבה של הילד הגדל ושל אנשי מקצוע אצל המתבגר / מבוגר.

פיתוח אינטליגנציה רגשית

כשהאינטליגנציה הרגשית של אדם מפותחת הוא ער למעשיו, הוא יודע לפענח סיטואציות חברתיות מורכבות כפשוטות.
במקרים אלה יוכל לנתח באופן שקול את המציאות ולהפיק מהסיטואציה את המיטב ולשמר תהליך מתמיד של שיפור עצמי.
אך מה קורה כשאדם חש בעצמו או שהסבו את תשומת לבו לקח שהוא לוקה בחסר בכל הקשור לאינטליגנציה רגשית?
ובכן מומלץ לעשות במקרים אלה תהליך עומק ע"י אנשי מקצוע (מטפלים / מאמנים) לשיפור יכולות רגשיות והבנת המציאות.
לתרגל עם הסביבה הקרובה אינטראקציות מזדמנות ולפתח חוש בריא יותר לקורה סביבנו.

Back to top button